Rijles vanaf 16,5 jaar

Begeleid rijden wil zeggen dat beginnende bestuurders van personenauto’s na de rijopleiding en het rijexamen tot hun achttiende jaar extra ervaring op kunnen doen, onder begeleiding van een ervaren bestuurder die niet per sé de professionele rijinstructeur is.

Voor beginnende bestuurders is ervaring het sleutelwoord: met de tijd neemt de ervaring toe en daarmee het risico van een ongeval af. Cijfers in Duitsland zijn zeer hoopgevend: bestuurders die op hun zeventiende jaar hun rijbewijs hebben gehaald en tot hun achttiende begeleid hebben gereden veroorzaken daarna 30 procent minder ongelukken dan jonge bestuurders die niet begeleid hebben gereden. Daarnaast begaan zij 20 procent minder overtredingen en rijden zij minder vaak onder invloed van drank of drugs. De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf zeventien jaar in Nederland zestien verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

Uitgangspunt van het systeem is dat het laagdrempelig en vrijwillig is. Hierdoor wordt het aantrekkelijk voor jongeren om deel te nemen, waardoor zij zoveel mogelijk ervaring op kunnen doen. Jongeren kunnen vanaf 16,5 jaar beginnen met het volgen van een rijopleiding bij professionele instructeurs en het theorie-examen afleggen. Vervolgens kunnen zij vanaf hun zeventiende verjaardag het praktijkexamen afleggen en ontvangen zij een rijbewijs als ze slagen. Ze mogen echter tot hun achttiende alleen rijden onder begeleiding van een bestuurder die minstens tien jaar in het bezit is van een rijbewijs. De jongere is zelf aansprakelijk is het geval van een overtreding of ongeluk. Zowel de jongere als de begeleider moet het rijbewijs bij zich hebben en uiteraard niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. De jonge bestuurder moet bij het aanvragen van het rijbewijs aangeven welke mensen op gaan treden als begeleider.

De noodzakelijke praktische aanpassingen voor verschillende systemen worden samen met het CBR en de RDW verder uitgewerkt. Het begeleid rijden is in november 2011 als experiment ingevoerd. Na deze  invoering worden de effecten op de verkeersveiligheid gevolgd. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

Voor meer informatie over begeleid rijden kijk op:  www.2todrive.nl