Theoriecursus in 1 dag:

De eerst volgende dagcursussen zijn op (wachtlijstplaatsing) november (met examenoptie) en 18, 22 december (zonder examenoptie).

Per maand organiseren wij meerdere malen een theoriecursus. Er wordt op de nieuwste manier digitaal theorieles gegeven.

-Wil je een 1 dags theoriecursus met theorie-examen, dan kost het 113,50
-Alleen de theoriecursus volgen zonder theorie-examen kost 79,-

De lessen worden gegeven samen met een collega rijschool in Arnhem (Elderveld), voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. Geef je tijdig op. Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijven voor deze cursus kan op https://theoriecursus-in-1-dag.nl/

Voor thuisstudie kunt u ons digitale zelfstudie pakket via iTheorie bestellen.

Voorwaarden theorie-examen auto.

Wat verandert er aan het examen?
Het CBR heeft allereerst een wijziging doorgevoerd aan de eind- en toetstermen waardoor de inhoud waarop getoetst wordt verandert. Daarnaast heeft het CBR de indeling van het examen aangepast, waardoor het examen straks niet uit twee maar uit drie onderdelen bestaat.

Het onderdeel ‘gevaarherkenning blijft gelijk. En het onderdeel ‘Verkeersregels en verkeersinzicht’ wordt opgesplitst naar de onderdelen:

  • Verkeersregels (kennis)
  • Verkeersinzicht (kennisplus)

Bij het onderdeel ‘Verkeersregels’ moet je de feitelijke verkeersregels kunnen benoemen en herkennen. Dit wordt door het CBR ook wel ‘kennis’ genoemd. En bij het onderdeel ‘Verkeersinzicht’ gaat het om het kunnen tonen van een gevoel voor verkeersinzicht. Dit wordt door het CBR ‘kennisplus’ genoemd.

Elk onderdeel heeft zijn eigen slaagnorm. Zie hieronder in de twee tabellen het verschil tussen de manier waarop het examen nu is ingedeeld en de manier waarop het nieuwe examen is ingedeeld:

Situatie tot 31 oktober 2019
Op dit moment is het auto theorie-examen op de volgende manier opgebouwd:

Onderdelen Slaagnorm
Gevaarherkenning (25 vragen) Min. 13/25 goed beantwoorden
Verkeersregels en verkeersinzicht (40 vragen) Min. 35/40 goed beantwoorden

Situatie vanaf 1 november 2019
Vanaf 1 november 2019 is het auto theorie-examen op deze manier opgebouwd:

Onderdelen Slaagnorm
Gevaarherkenning (25 vragen) Minimaal 13/25 goed beantwoorden
Verkeersregels (Kennis) (12 vragen) Minimaal 10/12 goed beantwoorden
Verkeersinzicht (Kennisplus) (28 vragen) Minimaal 25/28 goed beantwoorden

Wanneer geslaagd?

Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • je tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning.
  • je tenminste 10 vragen goed hebt (van de 12) van het onderdeel verkeersregels.
  • je tenminste 25 vragen goed hebt (van de 28) van het onderdeel verkeersinzicht.

Je moet dus voor alle onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen.