Theoriecursus

Theoriecursus in 1 dag:

De eerst volgende dagcursussen zijn op 24, 25, 27 juli en 5, 7, 12, 14 augustus.

Per maand organiseren wij meerdere malen een theoriecursus. Er wordt op de nieuwste manier digitaal theorieles gegeven.

-Wil je een 1 dags theoriecursus met 1 keer theorie-examen, dan kost het 99,-
-Alleen de theoriecursus volgen zonder theorie-examen kost 69,-

De lessen worden gegeven samen met een collega rijschool in Arnhem (Elderveld), voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. Geef je tijdig op. Om de kwaliteit van de cursus te waarborgen zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijven voor deze cursus kan op https://theoriecursus-in-1-dag.nl/

Voorwaarden theorie-examen auto.

Om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen, wordt er sinds 1 maart 2009 ook in het theorie-examen voor de personenauto aandacht besteed aan gevaarherkenning. In samenwerking met de SWOV (Stichting Westenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn vragen ontwikkeld die toetsen of je gevaren in het verkeer herkent.

Het theorie-examen voor de auto bestaat sinds 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen)

Wanneer geslaagd?

Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • je tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en
  • je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen.